content top

Chính sách quyền riêng tư của katavan

  • Chúng tôi xây dựng các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với tất cả mọi người.
  • Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng là trách nhiệm, đi đôi với việc làm ra những sản phẩm và dịch vụ ưu đãi nhất ,mà mọi người đều có thể sử dụng
  • Điều này đặc biệt quan trọng khi công nghệ ngày càng phát triển và nhu cầu được bảo đảm an toàn ngày một tăng cao.
  • Những nguyên tắc này là kim chỉ nam để định hướng cho các sản phẩm, quy trình và nhân viên của chúng tôi trong việc đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho dữ liệu của người dùng.
1
Tôn trọng người dùng.
Tôn trọng quyền riêng tư của họ.
Chúng tôi tin rằng các nguyên tắc này là không thể tách rời nhau. Chúng hợp thành một niềm tin cốt lõi ảnh hưởng sâu sắc đến mọi việc chúng tôi làm kể từ những ngày đầu, và mọi việc trong tương lai. Khi người dùng sản phẩm của Google tin tưởng giao thông tin cho chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng niềm tin đó. Để làm được như thế, chúng tôi luôn cân nhắc cẩn thận về những dữ liệu chúng tôi sử dụng, cách sử dụng và bảo vệ những dữ liệu đó.

Trình bày rõ ràng về những
dữ liệu chúng tôi thu thập
và lý do.

Để giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt về cách họ sử dụng sản phẩm của Google, chúng tôi trình bày một cách dễ hiểu về những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được sử dụng và lý do. Để đảm bảo tính minh bạch, chúng tôi cung cấp những thông tin này một cách dễ truy cập, dễ hiểu và dễ áp dụng.
My Blog
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart